Menu Tìm kiếm
Dịch vụ

Báo giá dịch vụ Hanoi Golf Club

Bảng giá dịch vụ của Hà Nội Golf Club

 

    Caddie - Green - Cart Fee
    9 Hố 18 Hố 27 Hố 36 Hố
    (0.5R) (1.0R) (1.5R) (2.0R)
Member/Hội viên 621,000 VND/pax/cart 989,000 VND/pax/cart 1,449,000 VND/pax/cart 1,863,000 VND/pax/cart
506,000 VND/2paxs/cart 874,000 VND/2paxs/cart 1,334,000 VND/2paxs/cart 1,633,000/2paxs/cart
           
Hội viên gia đình (Ngày thường) /               Family member (Weekday) 851,000 VND/pax/cart 1,380,000 VND/pax/cart 2,070,000 VND/pax/cart 2,645,000 VND/pax/cart
736,000 VND/2paxs/cart 1,265,000 VND/2pax/cart 1,955,000 VND/2paxs/cart 2,415,000VND/2paxs/cart
           
Hội viên gia đình (Cuối tuần) /                     Family member (Weekend) 1,081,000 VND/pax/cart 1,725,000 VND/pax/cart 2,645,000 VND/pax/cart 3,335,000 VND/pax/cart
966,000 VND/2paxs/cart 1,610,000 VND/2paxs/cart 2,530,000 VND/2paxs/cart 3,105,000 VND/2paxs/cart
           
Khách lẻ (Ngày thường) /                           Guest (Weekday) 966,000 VND/pax/cart 1,495,000 VND/pax/cart 2,300,000 VND/pax/cart 2,875,000 VND/pax/cart
851,000 VND/2paxs/cart 1,380,000 VND/2paxs/cart 2,185,000 VND/2pax/cart 2,645,000 VND/2paxs/cart
           
Khách lẻ (Cuối tuần từ 5h00 đến 11h30)      Guest (Weekend from 5AM to 11:30AM) 1,541,000 VND/pax/cart 2,829,000 VND/pax/cart 4,209,000 VND/pax/cart 5,543,000 VND/pax/cart
1,426,000 VND/2paxs/cart 2,714,000 VND/2pax/cart 4,094,000 VND/2paxs/cart 5,313,000 VND/2paxs/cart
           
Khách lẻ (Cuối tuần sau 11h30)                  Guest (Weekend after 11:30AM) 1,311,000 VND/pax/cart 2,185,000 VND/pax/cart 3,335,000 VND/pax/cart 4,255,000 VND/pax/cart
1,196,000 VND/2paxs/cart 2,070,000 VND/2paxs/cart 3,220,000 VND/2paxs/cart 4,025,000 VND/2paxs/cart
       
           
       
  Thuê gậy/ Rental club Thuê giầy/ Rental shoes Thuê ô/ Rental umbrella
           
  460,000 VND/ 1 set 230,000 VND/ 1 shoes 115,000 VND/ 1 psc
           
           
           
* Giá trên chỉ áp dụng cho khách sinh sống và làm việc tại Việt Nam  
* Tất cả các giá đã bao gồm thuế      

Các bài viết khác

Hotline: +84 (24) 3599 1365