Menu Tìm kiếm
Dịch vụ

Báo giá dịch vụ Hanoi Golf Club

Bảng giá dịch vụ của Hà Nội Golf Club

 

    Caddie - Green - Cart Fee
    9 Hố 18 Hố 27 Hố 36 Hố
    (0.5R) (1.0R) (1.5R) (2.0R)
Member/Hội viên 634,500 VND/pax/cart 1,010,500 VND/pax/cart 1,480,500 VND/pax/cart 1,903,500 VND/pax/cart
517,000 VND/2paxs/cart 893,000 VND/2paxs/cart 1,363,000 VND/2paxs/cart 1,668,500/2paxs/cart
           

Hội viên gia đình (Ngày thường) /              

Family member (Weekday)

869,500 VND/pax/cart 1,410,000 VND/pax/cart 2,115,000 VND/pax/cart 2,702,500 VND/pax/cart
752,000 VND/2paxs/cart 1,292,500 VND/2pax/cart 1,997,500 VND/2paxs/cart 2,467,500VND/2paxs/cart
           

Hội viên gia đình (Cuối tuần) /                    

Family member (Weekend)

1,104,500 VND/pax/cart 1,762,500 VND/pax/cart 2,702,500 VND/pax/cart 3,407,500 VND/pax/cart
987,000 VND/2paxs/cart 1,645,000 VND/2paxs/cart 2,585,000 VND/2paxs/cart 3,172,500 VND/2paxs/cart
           

Khách lẻ (Ngày thường) /                          

Guest (Weekday)

987,000 VND/pax/cart 1,527,500 VND/pax/cart 2,350,000 VND/pax/cart 2,937,500 VND/pax/cart
869,500 VND/2paxs/cart 1,410,000 VND/2paxs/cart 2,232,500 VND/2pax/cart 2,702,500 VND/2paxs/cart
           

Khách lẻ (Cuối tuần từ 5h00 đến 11h30)      

Guest (Weekend from 5AM to 11:30AM)

1,574,500 VND/pax/cart 2,890,500 VND/pax/cart 4,300,500 VND/pax/cart 5,663,500 VND/pax/cart
1,457,000 VND/2paxs/cart 2,773,000 VND/2pax/cart 4,183,000 VND/2paxs/cart 5,428,500 VND/2paxs/cart
           

Khách lẻ (Cuối tuần sau 11h30)                  

Guest (Weekend after 11:30AM)

1,574,500 VND/pax/cart

2,702,500 VND/pax/cart

4,112,500 VND/pax/cart 5,170,000 VND/pax/cart
1,457,000 VND/2paxs/cart 2,585,000 VND/2paxs/cart 3,995,000 VND/2paxs/cart 5,052,500 VND/2paxs/cart
       
           
       
  Thuê gậy/ Rental club Thuê giầy/ Rental shoes Thuê ô/ Rental umbrella
           
  470,000 VND/ 1 set 235,000 VND/ 1 shoes 117,500 VND/ 1 psc
           
           
           
* Giá trên chỉ áp dụng cho khách sinh sống và làm việc tại Việt Nam  
* Tất cả các giá đã bao gồm thuế      

Các bài viết khác

Hotline: