Menu Tìm kiếm
Dịch vụ

Báo giá dịch vụ Hanoi Golf Club

Bảng giá dịch vụ của Hà Nội Golf Club

 

    Caddie - Green - Cart Fee
    9 Hố 18 Hố 27 Hố 36 Hố
    (0.5R) (1.0R) (1.5R) (2.0R)
Member/Hội viên 648,000 VND/pax/cart 1,152,000 VND/pax/cart 1,632,000 VND/pax/cart 1,944,000 VND/pax/cart
528,000 VND/2paxs/cart 912,000 VND/2paxs/cart

1,392,000 VND/2paxs/cart

1,704,000 VND/2paxs/cart
           

Hội viên gia đình (Ngày thường) /              

Family member (Weekday)

888,000 VND/pax/cart 1,680,000 VND/pax/cart 2,160,000 VND/pax/cart 2,760,000 VND/pax/cart
768,000 VND/2paxs/cart 1,440,000 VND/2pax/cart 2,040,000 VND/2paxs/cart 2,520,000 VND/2paxs/cart
           

Hội viên gia đình (Cuối tuần) /                    

Family member (Weekend)

1,128,000 VND/pax/cart 2,040,000 VND/pax/cart 2,760,000 VND/pax/cart 3,480,000 VND/pax/cart
1,008,000 VND/2paxs/cart 1,800,000 VND/2paxs/cart 2,640,000 VND/2paxs/cart 3,240,000 VND/2paxs/cart
           

Khách lẻ (Ngày thường) /                          

Guest (Weekday)

1,248,000 VND/pax/cart 1,800,000 VND/pax/cart 2,640,000 VND/pax/cart

3,120,000 VND/pax/cart

1,008,000 VND/2paxs/cart 1,560,000 VND/2paxs/cart 2,400,000 VND/2pax/cart 2,880,000 VND/2paxs/cart
           

Khách lẻ (Cuối tuần từ 5h00 đến 11h30)      

Guest (Weekend from 5AM to 11:30AM)

1,848,000 VND/pax/cart 3,192,000 VND/pax/cart 4,632,000 VND/pax/cart 5,904,000 VND/pax/cart
1,608,000 VND/2paxs/cart 2,952,000 VND/2pax/cart 4,392,000 VND/2paxs/cart 5,664,000 VND/2paxs/cart
           

Khách lẻ (Cuối tuần sau 11h30)                  

Guest (Weekend after 11:30AM)

1,848,000 VND/pax/cart

3,000,000 VND/pax/cart

4,440,000 VND/pax/cart 5,520,000 VND/pax/cart
1,608,000 VND/2paxs/cart 2,760,000 VND/2paxs/cart 4,200,000 VND/2paxs/cart 5,280,000 VND/2paxs/cart
       
           
       
  Thuê gậy/ Rental club Thuê giầy/ Rental shoes Thuê ô/ Rental umbrella
           
  480,000 VND/set 240,000 VND/pair 120,000 VND/psc
           
           
           
* Giá trên chỉ áp dụng cho khách sinh sống và làm việc tại Việt Nam  
* Tất cả các giá đã bao gồm thuế      

Các bài viết khác

Hotline: